top of page
Fleurs sur bois


Dołącz do nas na :  Centrum Szkoleń

Świat stoi obecnie przed wieloma istotnymi wyzwaniami, w tym oczywiście konsekwencjami zmian klimatycznych, ale także, w krótszej perspektywie, spadkiem różnorodności biologicznej,                                problemami z dostępem do wody, rosnącym niedoborem nieodnawialnych zasobów naturalnych i ogólnie fizycznymi ograniczeniami planety.

Musimy szybko dostosować się do tych brutalnych zmian, indywidualnie i zbiorowo, wdrażając konkretne rozwiązania, uwzględniające fizyczne ograniczenia planety, ochronę                                                ekosystemów, ochronę dóbr wspólnych i sprawiedliwość społeczną.  

To właśnie nazywamy transformacją ekologiczną. Jesteśmy nierozerwalnie związani z naszym środowiskiem naturalnym, nie mamy Planety B i mamy bardzo mało czasu na                                                      dostosowanie się do nowych wyzwań.

Jeśli chcemy utrzymać nasz dobrostan, muszą zostać zainicjowane nowe działania gospodarcze, społeczne i kulturalne - bardziej zrównoważone, rezylientne i ekologiczne.

 

Nasze szkolenia pozwolą ci zaprojektować i wdrożyć je w praktyce.

globalne ocieplenie
Krysys Systemowy
Ogólne nastawienie
Logo Dzikie Stawy
bottom of page